Nodig hier je vrienden uit om ook te komen wiekeren bij De Windvogel!

Aan wie denk jij als je iemand zou aanraden om lid te worden van De Windvogel? Bijvoorbeeld je buurvrouw die graag duurzaam wil leven en een groene toekomst voor haar kinderen wil? Of je neef die zakenman is en best wel duurzaam wil zijn, maar wat levert het hem dat nou precies op?

Stuur degene die jij lid wilt maken een bericht naar keuze met een foto van één van de personen hieronder die al bij ons wiekeren.

Kies hier je boodschap om door te sturen!

Wiekeren: samen werken we aan groene stroom!

De komende jaren worden er veel grote windparken gebouwd en via onze coöperatie De Windvogel kunnen inwoners en omwonenden mede-eigenaar worden van windmolens. Je kunt dus in deze windmolens  financieel participeren, dat noemen we wiekeren. Dat kan al meteen vanaf het moment dat je lid bent, en met een bedrag naar keuze. Je ontvangt over je inleg een aardig jaarlijks rendement. Daarnaast kunnen we met de opbrengsten van de stroom nieuwe (energie) projecten realiseren! Als jij wiekert, dan draag je direct bij aan de groei van duurzame energie in Nederland!

Wiekeren, hoe werkt het?
– We bouwen windmolens voor en door burgers.
– Je kunt naar eigen draagkracht geld inleggen in onze windmolens.
– Jaarlijks ontvang je een aardige rente van tussen de 2 en de 5%
– Van de opgewekte stroom kunnen we weer nieuwe windmolens bouwen of mooi buurtprojecten verder helpen!
– Ruim 3.500 mensen wiekeren al.

Waarom zou je wiekeren?
– Je wekt je eigen schone energie op en draagt daarmee bij aan vermindering van de CO² uitstoot
– Wiekeren is heel eenvoudig: je hoeft alleen lid te worden voor eenmalig 50 euro en je participatie  naar keuze vanaf €50,- over te maken op NL87INGB0000370158
– Zo creëren we samen een duurzame energievoorziening voor de toekomst!

 

Waar wieker jij voor?